We repeteren elke woensdag van 20:00u tot 22:00u met Jelena in de Hoeksteen, Lindensteinlaan 1

 

Op dit moment oefenen we vooral met: 

Choral Warm-ups a la Pachelbel (uit ons hoofd)

Du fragsch mi, wär i bi 

Ave Verum 

On the Atchison, Topeka and the Santa Fe  

Lascia ch’io pianga met Jelena's tip: Farinelli 

 

Meld je je af voor een repetitie? Graag per e-mail: inbetweenleek@gmail.com. Meestal opent Annie de mail. 

De volgende mappen vind je in box:

  1. oefenbestanden (voor elke stemsoort) en linkjes naar uitvoeringen
  2. nieuwsbrieven
  3. ledenzaken, zoals smoelenboek, ledenlijst, traktatielijst, telefooncirkel, jaarplanning, en tijdelijke foto’s 

De nieuwsbrieven krijgt iedereen ook per mail. In de laatste staat oa informatie over het subkoor. 

 

   Af en toe oefenen we met pianobegeleiding van Margreet Puite. 

De fotoalbums voor leden staan op Google Foto’s. De laatste foto's en video's zijn van van Frisia Cantat (oktober) en van Samen uit Leek (november 2018). 

Voor wie dit leuk vindt: Elke eerste woensdag van de maand hebben we na de repetitie een gezellige nazit, met een praatje en een drankje. 

Elk jaar houden we een algemene ledenvergadering. Afgelopen jaar hadden we er zelfs twee; we bespraken hoe we als koor de toekomst zien. 

Elk jaar hebben een studiedag. Zo hebben we wat meer tijd dan de twee uur op onze repetities. De dirigent werkt dan met ons aan onze zang-vaardigheden. 

Elke twee jaar krijgen alle leden een stemtest. Hoe dit gaat, staat in een document hierover. 

Op onze repetitie-avonden verwachten we enige werkzaamheid van de leden: het helpen met inschenken van koffie, thee, en dergelijke, maar ook vooraf: stoelen klaarzetten en achteraf: opruimen. 

We verwachten van onze leden voldoende inzet om aan de repetities succesvol te kunnen meedoen. Daarom hebben we voor iedereen bladmuziek en oefenbestanden. (Zie ook: missie en visie) 

 

 

We zijn aangesloten bij de Bond van Koren Groningen.