A.s. repetitie woensdag van 20:00 tot 22:00 in De Hoeksteen, Lindensteinlaan 1met onze inval-dirigent.

De laatste tijd oefenen we vooral onderstaand repertoire:  

Dirait-on

Ombra mai fu

In the dark of midnight

Lebitso la Morena

Sing we and chant it

Winter’s Heart  

El Grillo

La Nuit

Abendfriede

Nightingale

De volgende mappen staan hier in box:

  1. oefenbestanden (voor elke stemsoort) en linkjes naar uitvoeringen
  2. nieuwsbrieven
  3. ledenzaken, zoals smoelenboek, ledenlijst, traktatielijst, telefooncirkel en jaarplanning 

De nieuwsbrieven krijgt iedereen ook per mail. De volgende komt binnenkort weer! 

   Af en toe oefenen we met pianobegeleiding van Margreet Puite. 

De fotoalbums voor leden staan op Google Foto’s. De laatste foto's zijn van maart en van juni 2018. 

Meld je je af voor een repetitie? Graag per e-mail: inbetweenleek@gmail.com. Meestal opent Annie de mail.

Voor wie dit leuk vindt: Elke eerste woensdag van de maand hebben we na de repetitie een gezellige nazit, met een praatje en een drankje. 

Elk jaar houden we een algemene ledenvergadering. Dit jaar hadden we er zelfs twee, in april en mei; we bespraken hoe we als koor de toekomst zien. 

Elk jaar hebben een studiedag. Zo hebben we wat meer tijd dan de twee uur op onze repetities. De dirigent werkt dan met ons aan onze zang-vaardigheden. 

Elke twee jaar krijgen alle leden een stemtest. Hoe dit gaat, staat in een document hierover. 

Op onze repetitie-avonden verwachten we enige werkzaamheid van de leden: het helpen met inschenken van koffie, thee, en dergelijke, maar vaak ook vooraf: stoelen klaarzetten en achteraf: opruimen. 

We verwachten van onze leden voldoende inzet om aan de repetities succesvol te kunnen meedoen. Daarom hebben we voor iedereen bladmuziek en oefenbestanden. (Zie ook: missie en visie)

 

We zijn aangesloten bij de Bond van Koren Groningen.