Missie en visie van ons koor

Missie van ons koor

  • Als amateurkoor streven we naar optimale kwaliteit, binnen de mogelijkheden die we hebben. 

Visie van ons koor

Onze missie heeft consequenties: voor de manier waarop we oefenen en ons naar buiten laten zien, voor ons repertoire en voor onze onderlinge verhoudingen. Hoewel ieder koorlid hierin verantwoordelijkheid heeft, probeert ook het bestuur dit door een actieve houding uit te dragen.

 

  • oefenen

Om ons doel, kwaliteit,  te bereiken, willen we ons als amateurkoor maximaal inzetten, om het hoogst haalbare te bereiken. Met plezier leggen we onszelf de discipline op er wat moois van te maken. Dit proberen we te laten zien op individueel niveau, per stemgroep en op het niveau van het voltallige koor.

Om het optimale niveau te halen, vinden we het vanzelfsprekend elkaar aan afspraken te herinneren, stimuleren elkaar en oefenen thuis regelmatig.

Het bestuur kan in gesprek gaan met leden die niet aan inzet of niveau lijken te voldoen. Dit gebeurt op een discrete manier.

 

  • optreden en uitstraling

Een jaarlijkse groot concert zien we als hoogtepunt. Daarnaast hebben we een of meer kleinere optredens. Ook op andere manieren laten we aan de buitenwereld zien wat we doen. De koorleden doen dit individueel, als koor doen we dit via huis-aan-huisbladen, de website en Facebook. We gaan ervan uit dat dit leidt tot aanwas van leden, om de continuïteit van het koor in de toekomst te kunnen waarborgen.

 

  • ons repertoire

We kiezen voor een breed en afwisselend repertoire, van klassiek tot modern; ook Nederlandstalig mag een plaats krijgen. Koorleden kunnen ook het initiatief nemen om zangstukken voor te stellen aan de muziekcommissie.

 

  • de onderlinge verhoudingen

Onze ambities willen we vergezeld laten gaan van een goede sfeer, waarbij respect voor elkaar een grondhouding is. Dit uit zich in betrokkenheid, oog en zorg voor elkaar. Enkele keren per jaar wordt een gezelligheidsmoment georganiseerd.