Bestuur: 

Alberdien Veenstra: voorzitter

Gerrit Gaasterland: vice-voorzitter

Kees Rosier: box, website en div. PR-zaken

Annie Kort: notulen, post en mailberichten

Tiny van Oploo: telefoonlijst, ledenlijst en smoelenboek

Ina Mulder: nieuwsbrieven 

 

Voor meer informatie over het koor kun je contact met ons opnemen:

e-mail: inbetweenleek@gmail.com

 

 

 

We zijn aangesloten bij de Bond van Koren Groningen.

We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02 063 030