Onze dirigente Jelena oefent met ons

Sinds 28 augustus zingen we weer! 

Elke woensdag repeteren we

van 19:30 tot 21:30u

in De Hoeksteen, Lindensteinlaan 1,

af en toe begeleid door onze pianiste. 

 

Veel van onze nummers zijn ook door andere koren gezongen. Dat kun je zien op deze afspeellijst op YouTube.

Geregeld oefenen we met pianobegeleiding
van Margreet Puite.

De volgende mappen vind je in box:

    • oefenbestanden (voor elke stemsoort) en linkjes naar uitvoeringen
    • nieuwsbrieven
    • ledenzaken zoals smoelenboek, ledenlijst, traktatielijst, telefooncirkel, jaarplanning, en tijdelijke foto’s 

 

De nieuwsbrieven krijgt iedereen ook per mail. 

De fotoalbums voor leden staan op Google Foto’s

Elke eerste woensdag van de maand hebben we na de repetitie een gezellige nazit, met een praatje en een drankje, vanzelfsprekend op vrijwillige basis! 

Elk jaar houden we een algemene ledenvergadering. We bespreken dan verleden, heden en toekomst van ons koor. 

Elk jaar hebben een studiedag. Dan hebben we wat meer tijd dan op onze repetities. De dirigent werkt dan met ons aan onze zang-vaardigheden. 

Elke twee jaar krijgen alle leden een stemtest. Hoe dit gaat, staat in een protocol, te vinden in box

Op onze repetitie-avonden verwachten we enige werkzaamheid van de leden: helpen met inschenken van koffie, thee, en dergelijke, maar ook vooraf: stoelen klaarzetten en achteraf: opruimen. 

We verwachten van onze leden voldoende inzet om aan de repetities succesvol te kunnen meedoen. Daarom hebben we voor iedereen bladmuziek en oefenbestanden.