corona-virus

We hopen na de zomervakantie met de repetities te beginnen! πŸ™‚

Ook het betalen van contributie staat tot dat moment stil.

In afwachting oefenen we thuis, en houden de stukken waarmee we bezig waren, bij.

Met email houden blijft iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen.

Gelukkig hebben we vorig jaar wel onze studiedag kunnen doen!

We zouden letten op:

1. je adem goed verdelen

2. contact maken met elkaar

3. contact met de aarde, goed staan, met je knieën niet ‘op slot’

4. dynamiek; we kijken naar de dirigent en haar handen

5. articuleren

en … zoveel mogelijk uit ons hoofd proberen te zingen! πŸ™‚

Onze dirigente Jelena oefent met ons

Tja, en als alles voorbij is πŸ™‚: 

gaan we woensdags weer 's avonds repeteren ... 

 

Veel van onze nummers zijn ook door andere koren gezongen. Dat kun je zien op deze afspeellijst op YouTube.

Elke twee weken oefenen we met pianobegeleiding
van Margreet Puite.

De volgende mappen vind je in box:

    • oefenbestanden (voor elke stemsoort) en linkjes naar uitvoeringen
    • nieuwsbrieven
    • ledenzaken (smoelenboek, ledenlijst, traktatielijst, telefooncirkel, jaarplanning, de stemtest)
    • achtergrond van nummers (en bijv ook vertalingen)
    • de algemene ledenvergadering

 

De nieuwsbrieven krijgt iedereen per mail. 

De fotoalbums voor leden staan op Google Foto’s

Elk jaar houden we een algemene ledenvergadering. We bespreken dan verleden, heden en toekomst van ons koor. 

Elk jaar hebben een studiedag. Op zo'n studiedag hebben we wat meer tijd dan op onze repetities. De dirigent werkt dan met ons aan onze zang-vaardigheden. 

Elke twee jaar krijgen alle leden een stemtest. Hoe dit gaat, staat in een protocol, te vinden in box

Op onze repetitie-avonden verwachten we enige werkzaamheid van de leden: helpen met inschenken van koffie, thee, en dergelijke, maar ook vooraf: stoelen klaarzetten en achteraf: opruimen. 

We verwachten van onze leden voldoende inzet om aan de repetities succesvol te kunnen meedoen. Daarom hebben we voor iedereen bladmuziek én oefenbestanden. 

(Zie ook: missie en visie