kleinkoor In Between

Bij meerdere koorleden is behoefte aan wat meer uitdaging. Binnen In Between werken we dan ook met een 'kleinkoor'.

De tijden zijn:

repetities van In Between: 19:30-21:30u.

repetities van het kleinkoor: 21:35-22:15u.

 

De leden van het kleinkoor studeren de stukken thuis in. De repetities zijn alleen bedoeld om bij te schaven. In principe moet je je partij dus kennen als je op de repetitie komt.