Wat doen we in 2020?

We werken aan een nieuw repertoire. Een deel ervan is driestemmig, maar we blijven ook vierstemmig zingen. 

Zaterdag 7 maart hadden we leuke en inspirerende studiedag. Fijn dat we die gehad hebben, want nu weten we nog beter wat van ons mag worden verwacht! We oefenden niet alleen met ons repertoire, maar Jelena gaf in een kringvorm boeiende oefeningen, zoals dynamiek, zingen met lichaamstaal en elkaar aankijken onder het zingen. 

 

Volgens onze oorspronkelijke plannen hadden we in het vooruitzicht: 

5 mei: het bevrijdingsconcert in Leek, dat nu niet doorgaat.  

10 oktober: naar Ameland! Daar zouden we meedoen aan het korenfestival 'Frisia cantat 2020’.

Klaas Landman

 

IJs en weder dienende staat nu nog op de planning:  

We doen mee aan het jubileumconcert van Klaas Landman.

Dit is nu eerst uitgesteld tot zondagmiddag 29 nov.