Wat doen we in 2021?

Als we weer gaan starten, gaan we verder werken aan ons nieuwe repertoire. We denken driestemmig te gaan zingen. 

Vorig jaar, 7 maart 2020 hadden we een leuke en inspirerende studiedag. Fijn dat we die gehad hebben, want nu weten we goed wat van ons mag worden verwacht! We oefenden niet alleen met ons repertoire, maar Jelena gaf in een kringvorm boeiende oefeningen, zoals dynamiek, zingen met lichaamstaal en elkaar aankijken onder het zingen. 

 

We hadden toen nog in het vooruitzicht in oktober naar Ameland te gaan. Daar zouden we mee hebben gedaan met het korenfestival 'Frisia Cantat 2020'.

Klaas Landman

Nu staat in de planning voor dit jaar (2021): 

9 oktober: naar Ameland! We doen mee aan het korenfestival ‘Frisia cantat 2021’.

 

10 oktober: We doen mee aan het jubileumconcert van Klaas Landman