We bruisen van onze plannen in 2020!

We gaan werken aan een bijna geheel nieuw repertoire. Een deel ervan is driestemmig, maar we blijven ook vierstemmig zingen.  

 

We hebben in het vooruitzicht: 

 

een studiedag op een zaterdag

 

5 mei: waarschijnlijk deelname aan het bevrijdingsconcert in de Rodenburghal in Leek

 

24 mei: medewerking aan het jubileumconcert van Klaas Landman in Opende

 

10 oktober: naar Ameland! We doen mee aan het korenfestival 'Frisia cantat 2020’.